Tineke Kleij-van den Boomen


Datum
29 jun, 2015 - 1 sep, 2015

 

Tineke Kleij  The Mistic of Inner Beauty

Tineke Kleij
The Mistic of Inner Beauty

Tineke Kleij-van den Boomen. Leeft en werkt als kunstenaar in Sint Oedenrode. Ze is autodidact.

Haar schilderijen ontstaan uit wat zij onbewust hoort, voelt en aangereikt krijgt vanuit de leegte en de stilte in haar hart.
De Duitse kunsthistoricus en schrijver Helmut Orpel omschrijft haar werken als volgt: “Veel van haar werken laten een ontbinding van de vaste vormen zien. Je kunt niet meer echt de figuratieve oorsprong terugvinden. Toch is er herkenning. De scheiding tussen figuur en ruimte, tussen fantasie en werkelijkheid, heeft ze nog willen vasthouden maar is door de ontbinding van de vorm gerelativeerd.”

Tineke Kleij  Dreamflight

Tineke Kleij
Dreamflight

De werken van Tineke zijn op verschillende exposities in binnen- en buitenland te zien geweest en opgenomen in een aantal kunstgidsen zowel nationaal als internationaal.
Doordat Tineke kanker had heeft ze weer geleerd om kind te (mogen) zijn en vanuit haar gevoel te leven en te werken. Ze wil zich niet vastleggen op of aan een bepaalde stroming in de kunst en/of op een andere manier. Ze neemt alle vrijheid om dat te doen wat ze – zonder aan wat voor regels dan ook gebonden te zijn – wil gaan doen.
Zij heeft geleerd dat eigen verantwoordelijkheid nemen de basis is voor onze daden, ons geluk en onze ellende. We kunnen daarom ook nooit een ander de schuld geven van onze omstandigheden. De gedachte van schuld, boete, zonde en moraal heeft ze achter zich mogen laten.
Voor Tineke is kanker inmiddels een gepasseerd station. Haar ziek zijn heeft haar de mogelijkheid gegeven om verder te groeien.
Wilt u weten hoe Tineke deze ingrijpende periode in haar leven in woord, maar voornamelijk in beeld, heeft beleefd? In het boek “Vertrouwen – Faith” kunt u haar artistieke ontwikkeling en zelfontplooiing volgen in adembenemende schilderijen, waarin Tineke de essentie raakt van wat en wie ze is. (Uitgeverij Elikser – Jitske Kingma – ISBN-nummer 978-90-895-282-3, zie http://webshop.elikser.nl/kunst/vertrouwen.html).

Tineke Kleij  De boom van kennis van goed en kwaad

Tineke Kleij
De boom van kennis van goed en kwaad

Haar vrijheid
De schilderijen die u op Tineke’s website (www.tinekekleij.nl) tegenkomt zijn Tineke’s oude creaties, studiemateriaal en haar nieuwste creaties. Haar laatste creaties zijn gebaseerd op het hoogste goed wat er is. Op vrijheid. De vrijheid van denken en de vrijheid van verbeelding.

Ze hoopt dat u van haar schilderijen kunt genieten.
Tineke Kleij-van den Boomen. Is living and working as an artist in Sint Oedenrode, a village in the south of the Netherlands. She is autodidact.

Tineke Kleij  And ...... than there was light

Tineke Kleij
And …… than there was light

Her paintings arise from what she hears and feels out of the emptiness and the silence of her heart.
The German art historian and writer Helmut Orpel characterizes Tineke’s work as follows:  “Much of her work displays the dissolution of shape. The original shape can barely be distinguished, yet it can be recognized. The distinctions between shape and space, between fantasy and reality are still there, but are put into perspective by their dissolving shape.”
Tineke’s work has been displayed at various exhibitions both here and abroad and is included in a number of art guides both nationally as internationally.
Having endured cancer, Tineke allowed herself to become a child again, so she could put her true feelings into her life and her work. She does not want to conform to any art rules in any way. She allows herself the freedom to do what she wants to do, without being restricted by any rules whatsoever.
Tineke learnt that taking responsibility lies at the core of our actions, our happiness and our misery. Consequently, we can never blame anyone else for our situation. Thoughts of blame, atonement, sin and morals no longer trouble her. Tineke has overcome cancer. Her illness has enabled her to grow.
Do you want to know how Tineke this radical period in her life in words, but mainly in views, has going through? In the book “Vertrouwen-Faith” you can follow her artistic development and self-development in breathtaking paintings, in which Tineke touches the essence of what and who she is. (Elikser Publishing House – Jitske Kingma – ISBN-number 978-90-895-282-3, look for it at http://webshop.elikser.nl/kunst/vertrouwen.html).

Tineke Kleij An inside view

Tineke Kleij An inside view

Her freedom

Tineke Kleij  Hidden Dreams

Tineke Kleij
Hidden Dreams


The paintings that you encounter on Tineke’s website (www.tinekekleij.nl) are Tineke’s old creations, study material and her latest creations. Her latest creations are based on the greatest good there is. On freedom. Freedom of thought and freedom of imagination.
She hopes you will enjoy her paintings.

 

 

 

 

 

 

 

Kaart wordt geladen...
Locatie

Hotel de Molenhoek
Rijksweg 1
6584AA Molenhoek