vitrines ARA: Edith Bons


Datum
28 feb, 2022 - 3 mei, 2022

EDITH BONS

Edith Bons

Edith Bons


Edith Bons

Edith Bons

Geboren 12 mei 1952 te Merauke (voormalig Ned. Nieuw Guinea. Thans Papua, een provincie van de republiek Indonesië.)

In 1962 kwam zij met haar ouders naar Nederland.

Haar opleiding heeft zij in Groningen gevolgd aan Kunst Academie Minerva. Zij studeerde in 1985 af bij de beeldend kunstenaars/docenten Toon Verhoef en Martin Tissing.  Na haar afstuderen heeft Edith anderhalf jaar in Indonesië gewerkt en geëxposeerd. (Yogyakarta). Nog steeds keert zij regelmatig terug naar haar moederland om er te werken, te exposeren en te discussiëren met haar Indonesische collega’s.

 

Edith Bons

Edith Bons


Edith Bons

Edith Bons

De kunst van Edith Bons is opgebouwd uit  een veelheid van technieken en materialen. Tijdens het proces vind er een  wisselwerking plaats  tussen de materialen en datgene wat zij wil uitdrukken.  Zij  heeft binnen haar oeuvre een zoektocht ondernomen naar identiteit.  Omdat deze vaak verborgen zit in de volkscultuur, is de vormentaal die zij gebruik van een etnografische oorsprong.  Ook past zij elementen toe uit de natuur. Zij heeft een zeer eigen zeggingskracht ontwikkeld die tegelijkertijd individueel als archetypisch is.

Vanuit een persoonlijke drive waarin haar vader- en moederland een grote rol spelen, heeft zij zichzelf een positie verworven dat zich bevindt in het grijze gebied tussen het wit en het zwart. (Het poleng-motief); zij eigent zich het beste uit twee culturen toe.  De iconografie  uit haar moederland  heeft de voorkeur. Door haar liefde voor de vruchtbaarheidsgodin Dewi Sri uit de Javaanse mythologie, is  ook recentelijk rijst in haar oeuvre gekomen. (Dewi Sri is tevens de godin van de rijst).  Zij past deze toe in haar (video)installaties, wandobjecten, beelden en schilderijen c.q. foto’s in de gemengde techniek.

 

Edith Bons

Edith Bons

Kunst van Edith Bons is vertegenwoordigd in collecties van bedrijven (o.a. de Rabobank), instellingen (o.a. kunstuitlenen) en particulieren in binnen en buitenland.

 

 

Nov. 2021

www.edithbons.nl

 

Kaart wordt geladen...
Locatie

Hotel Ara
Veerweg 10
3336LM Zwijndrecht